Om ejendommen


Karreen omfatter 120 lejligheder, fordelt i 13 opgange. 

Foreningen har gennem tiden fået lavet en masse forbedringer. Der kan bl.a. nævnes:

- Nye vinduer.
- Opsætning af altaner.
- Efterisolering af varmerør.
- Nyt tag, renoveret hoved og bitrapper.
- Nye vandrør.
- Nye gasrør.
- Større udskiftninger af elinstallationer. 
- Varmecentral ombygget til fjernvarme, i stedet for damp.

Gårdarealet er aflåst og på 876 m2, i gården er der legeplads med klatretårn, gynger og sandkasse. 

Selve gårdmiljøet blev nyanlagt i 1997. Det fremstår idag med grønne arealer, hyggelige beplantniger, havemøbler og tørrestativer. 

Ejendomskontoret


A/B Bavnehøj
Hans Olriks vej 16, kld.
2450 København SV
Telefon 33255940

Kontortid: mandag kl. 8-9 / Tirsdag kl. 8-9 / Onsdag kl. 17-18 / torsdag kl. 8-9 / Fredag lukket
Bestyrelsen træffes den første onsdag i måneden kl. 18-19 

Viceværtens mail - jan@abbavnehoj.dk
Bestyrelsens mail - bestyrelsen@abbavnehoj.dk

 

Historie


Se under området, historie

Tv og internet


AB Bavnehøj tilbyder billige løsninger inden for både tv og internet. I lejlighederne er der stik både til foreningens eget internet og tv, men også til yousee. Hvis man som beboer ønsker at have sin egen parabol er man velkommen til det. Det blander foreningen sig ikke i, fordi man selvfølgelig har parabolen i sin egen stue.

A/B Bavnehøj tilbyder en pakke løsning bestående af 3 pakker:

• Mini pakke
• Medium pakke
• Maxi pakke.

Kanaloversigt kan bestilles hos viceværten.  jan@abbavnehoj.dk
  


Hvis man ønsker at benytte det internet (fibernet), der findes i ejendommen skal man kontakte www.sagitta.dk. På deres hjemmeside kan man finde informationer om priser, hastighed og lign. Sagitta har monteret stik i alle lejligheder, så opkoblingen er lige til. Foreningen har ikke noget med den enkelte tilkobling at gøre, man tager selv kontakt og tegner selv kontrakt direkte med dem.

Har du problemer med dit tv-signal, kan du sende en mail til denne mail tv@abbavnehoj.dk.

Eller lægge en besked på telefonsvaren på dette nummer. 33 25 59 40
 

Husorden  


Når man bor mange mennesker tæt sammen, som man jo gør i en etageejendom, er det nødvendigt med visse regler for der kan være plads til alle, og for at alle kan trives. A/B Bavnehøjs regler er for de flestes vedkommende punkter standardregler og -retningslinjer.


Nedenfor følger de vigtigste regler blive gennemgået, og der vil være gode råd og tips. Et komplet sæt husordensregler, kan man få på kontoret.
Husorden m.v.
Du kan læse eller udskrive foreningens husorden, hvis du henter filen, i øverste højre hjørne på siden.


Postkasser og navneskilte
Hvis du ønsker at ændre navnet på din postkasse, hoveddør, eller dørtelefon, skal du kontakte viceværten. Du må ikke selv skift navne de forskellige steder. Det er ikke tilladt at klæbe forskellige former for tape og lignende på postkasserne for selv at ændre navn.


Reklamer / aviser
Hvis du ikke ønsker at modtage reklamer og aviser, kan du hente et "NEJ TAK" skilt på posthuset. Undlad venligst at smide dine reklamer i opgangen. Aflever dem i stedet i containeren i gården. Tænk på dine naboer samt ikke mindst på brandfaren.


Borde og bænke i gården
Du er velkommen til at rykke rundt på borde og bænke i gården, men husk at sæt dem på plads efter endt brug. Husk i øvrigt at skraldemændene ikke henter affald, hvis møblerne står i vejen.


Røgalarm
En røgalarm er en røgdetektor, der advarer imod brand i husstande, etc. Husk at det ikke kun er din egen sikkerhed, men også andre beboeres i opgangen. Hvis du allerede har en røgalarm, så husk at tjekken den ved at trykke på testknappen.


Opsigelse af lejlighed
Når du ønsker at sælge din bolig, skal der sendes en skriftlig opsigelse til  foreningens administration. Ved salg af lejligheder skal der udføres et EL og VVS tjek af en autoriseret installatør. Valget af installatør er frit, men det kan dog tilrådes at benytte de håndværkere der er tilknyttet til ejendommen. De kender foreningen krav til et installations tjek.
Selve lejlighedsvurderingen foretages af -
Focus2 A/S - Kobbelvænget 72 - 2700 Brønshøj
Henvendelse på telefon 21 62 01 77.


Trappevask
Udføres hver torsdag, af Rengørings agenterne. Har du klager over trappevasken bedes du henvende dig til viceværten.


Rotter
Hvis du ser en rotte i gården skal du straks informere viceværten. Sørg for, at alt affald kommer op i containerne i gården og undlad at smide brød og lignende ud til fuglene. Det er nemlig med til at sørge for, at rotterne har noget at leve af. En rotte spiser ca. 25 gram om dagen, så et stykke brød eller et æble kan sikre dens måltider i flere dage.


Storskrald
Afleveres i stor skralderummet Hans Olriks vej 16 kld. Henvend dig til viceværten for at få udleveret en nøgle til rummet. Der må ikke stilles storskrald i kældergangen. Storskraldet hentes onsdag i ulige uger. Du er altid meget velkommen til at henvende dig til viceværten for at høre, om han har brug for en hjælpende hånd, til at få slæbt tingene op på gaden dagen før afhentning.


Dagrenovation
Køkkenaffald og lignende afleveres i skralderummene ved Hans Olriks vej 16 & 18.


Flasker og dåser
Afleveres i glascontainer som står i skralderummet ved Hans Olriks vej 16 & 18.


Grill
Du er meget velkommen til at benytte din grill i gården, men husk at sætte den væk, når du er færdig. Vis hensyn til børnene i gården og efterlad ikke en varm grill. Hvis du benytter en "engangsgrill", må den IKKE stilles i sandet/gruset ved legeområdet.


Tørrelofter
Der er ikke tilladt at tørre tøj på tørreloftet, da det kan give vandskader hos dem der bor nedenunder, men du er meget velkommen til at benytte tørrestativerne i gården. Husk at tøjet skal tages ned om aftenen inden kl. 22.00, da det ikke må hænge i gården natten over.


Boldspil og leg i gården
Al boldspil i gården er forbudt. Legetøj bedes fjernet fra gården når børnene ikke længere leger i gården. Ellers fjerner viceværten det. Det er tilladt at cykle i gården for børn op til 7 år. Herefter henvises til gaden eller andre steder.


Uheld og skader på ejendommen
Skulle du være uheldig at få ødelagt noget på ejendommen, så sig det til viceværten, så vi kan få det ordnet hurtigst muligt. Eks. ødelagte havemøbler, lamper, knuster ruder, eller lignende.


Lukning af vand i opgangen
Har du håndværkere og har brug for at lukke for vandet, skal du informere viceværten om dette. Samt hænge en seddel op i din opgang minimum 24 timer før arbejdet påbegyndes, hvis det gælder vandforsyningen til hele opgangen.


Rygning på trapper og i kældrene
Er strengt forbudt. Dette skyldes brandfare, og ikke mindst den gene, det kan medføre andre beboere.

Foreningsvideo